| Meer

schola van de cappella nicolai

De Schola van de Cappella Nicolai

De Schola van de Cappella Nicolai o.l.v. Michael Hedley bestaat uit mannen die zich toeleggen op het uitvoeren van de liturgische gezangen volgens de Abdijliturgie tijdens de diensten in de Nicolaasbasiliek.

Het Nederlandse Abdijboek is een getijdeboek waarin de psalmen in het Nederlands zijn hertaald en getoonzet. Deze toonzetting is op gregoriaanse leest geschoeid en in een latere tijd opnieuw gemaakt door Benedictijner en CisterciŽnzer monniken.

Specialisatie in abdijboek

Gedurende de diensten in de Nicolaas wordt deze abdijliturgie afgewisseld met meerstemmige koorzang door de Chorale, het Collegium of het Consort van de Cappella Nicolai.

De muziek van het Nederlandse Abdijboek heeft een prominentie plek in de diensten. Daarom is er met de Schola van de Cappella Nicolai een ensemble dat zich specialiseert in de uitvoering van deze muziek.

Naast de missen in samenwerking met de meerstemmige ensembles van de Cappella Nicolai verzorgt de Schola gemiddeld eenmaal per maand zelfstandig een mis die muzikaal gezien geheel in het teken staat van muziek uit het Nederlandse Abdijboek.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@muziekindenicolaas.nl.

Zie ook...

dirigent michael hedley
kijk- en luisterfragmenten
de nicolaasbasiliek

St. Nicolaasbasiliek   -   Prins Hendrikkade 73   Amsterdam   -   info@muziekindenicolaas.nl