| Meer

Steun ons en word donateur

Muziek in de Nicolaas is voor het verwezenlijken van haar doel financieel afhankelijk van subsidies, sponsors en donateurs. We nodigen u dan ook van harte uit om Muziek in de Nicolaas een warm hart toe te dragen door ons als donateur te steunen.

Als donateur ontvangt u reductie op de concerten die Muziek in de Nicolaas organiseert. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot alle activiteiten van Muziek in de Nicolaas. U ontvangt daartoe een aantal maal per jaar onze nieuwsbrief.

U wordt donateur door jaarlijks een bedrag van minimaal €25,00 over te maken op ING-rekeningnummer 4550192 ten name van Stichting Muziek in de Nicolaas te Amsterdam, onder vermelding van 'Donateur (jaartal)' en uw adresgegevens. U ontvangt daarna een bevestiging van Muziek in de Nicolaas.

Legaat en erfstelling

U kunt Muziek in de Nicolaas ook steunen middels legaat of erfstelling. Wij informeren u graag over deze mogelijkheden.

St. Nicolaasbasiliek   -   Prins Hendrikkade 73   Amsterdam   -   info@muziekindenicolaas.nl