Selecteer een pagina

zondag 2 april 2023, 10:30 - 11:45
Basiliek van de H. Nicolaas


Eucharistieviering, Palmpasen
Basilica Consort

Byrd Mass for Four Voices (K, A)
Gibbons Hosanna to the Son of David
Bruckner Christus factus est
Tallis Salvator mundi