zondag 25 augustus 2019, 10:30 - 11:45
Basiliek van de H. Nicolaas


Eucharistieviering, 21e Zondag dhj
Consort van de Cappella Nicolai

Programma volgt.