Selecteer een pagina
Amsterdamse Orgelzomer 4
woensdag 24 juli 2024, 20:15
Eucharistieviering
zondag 28 juli 2024, 10:30
Amsterdamse Orgelzomer 4
woensdag 24 juli 2024, 20:15
Eucharistieviering
zondag 28 juli 2024, 10:30

Choral Evensong

Evensong is een bezinningsdienst waarbij de schoonheid van de muziek en de taal op een rijke en diverse manier tot ons kan spreken, zodat we de activiteiten van het dagelijks leven kunnen vergeten en stil kunnen zijn.

Evensong zet een eeuwenoud gesprek met God voort dat zijn wortels heeft in de vroegste joods-christelijke uitdrukking. De liturgie werd ontwikkeld door Thomas Cranmer (1489-1556), aartsbisschop van Canterbury, tijdens het bewind van de Engelse monarchen, Henry VIII, Edward VI en Elizabeth I. De Evensong werd voor het eerst gebruikt vanaf 1549 en is een van de vroegste rituelen in de volkstaal. van de Hervormde Kerk van Engeland. Een samensmelting van de oude kloosterdiensten van Vespers en Compline, die in het Latijn werden gezongen, is een dienst van Het Woord. Sinds de oprichting van het Persoonlijk Ordinariaat van de Stoel van St. Peter door Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI, is Evensong een officiële liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk geworden.

De dienst is weinig veranderd ten opzichte van zijn oorspronkelijke zestiende-eeuwse vorm, maar de inhoud heeft een oudere geschiedenis. De Psalmen waren het liedboek van de Joodse tempel en waren als zodanig bekend en gezongen door de apostelen. De lofzangen zijn ontleend aan het Nieuwe Testament, terwijl de vaste gebeden en antwoorden de verfijnde uitdrukking zijn van onze smeekbeden en dankzeggingen aan God.

De dienst bestaat uit drie delen. De liturgie begint met een korte inleiding, in navolging van de kloosterdiensten. Het tweede deel is het verhaal van Gods verlossingswerk, beginnend in het Oude Testament. Het reciteren van het psalter, dat de kern vormt van de kloosterkantoren, wordt weerspiegeld in de compositie van Evensong. Cranmers liturgie ontwikkelde die van de monniken en omvatte ruimte voor twee bijbelse lezingen of lessen, de eerste uit het Oude Testament en de tweede uit het Nieuwe Testament. Het Magnificat, of Lied van Maria, is het gezang voor de vespers, het monastieke ambt dat bij zonsondergang wordt gezongen, en de Nunc Dimittis, of het Lied van Simeon, en The Apostles’ Creed komen beide van Compline, het kloosterkantoor dat de dag voltooit. Het derde deel omvat het Onze Vader, evenals de Kleine Litanie en Antwoorden, die beide rechtstreeks uit de kloosterdiensten zijn overgenomen. De Collect for Peace was het gebed bij de vespers, terwijl de Collect for Aid against all Perils het gebed bij de Compline was.

De dienst volgt de oorspronkelijke bedoelingen van Cranmer, waarbij een groot deel van de dienst wordt gezongen door de geestelijkheid en het koor namens de congregatie in de stijl van de Engelse kathedraal en collegiale stichtingen. De gemeente wordt aangemoedigd om deel te nemen door middel van meditatie, het zingen van de hymnen, het opzeggen van de gebeden en het aanbieden van persoonlijke gebeden tot God.

Agenda


Amsterdamse Orgelzomer 4
woensdag 24 juli 2024, 20:15

Orgelconcert 4 – Erwin Wiersinga


Eucharistieviering
zondag 28 juli 2024, 10:30

Basilica Consort


Amsterdamse Orgelzomer 5
woensdag 31 juli 2024, 20:15

Orgelconcert 5 – Peter Van de Velde & Anastasiia Staroselska


Eucharistieviering
zondag 4 augustus 2024, 10:30

Cantores


Amsterdamse Orgelzomer 6
woensdag 7 augustus 2024, 20:15

Orgelconcert 6 – Peter Dyke


Eucharistieviering
zondag 11 augustus 2024, 10:30

Cantores


Volledige agenda

H. Nicolaasbasiliek
Prins Hendrikkade 73
1012 AD  Amsterdam

Mail voor meer informatie, vragen en het aanvragen van de nieuwsbrief naar: info@muziekindenicolaas.nl

Nicolaasbasiliek